Vragen over het zich goed voelen van de kinderen

 

 

Is Montessori-onderwijs geschikt voor alle kinderen?

Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt de Montessorimethode ieder kind goede mogelijkheden.  Zo zal het rustige, stille, teruggetrokken kind een andere benadering nodig hebben dan zijn meer beweeglijke groepsgenoot.  Het kind dat zich moeilijk kan concentreren zal een intensievere begeleiding krijgen, die gericht is op verbetering van zijn werkhouding.  Door de individuele benadering krijgt zelfstandigheid een grote klemtoon en dienen kinderen hier gaandeweg in te groeien.  Je kunt dus zeggen dat Montessori-onderwijs voor ieder kind zoekt naar de manier waarop het op school het best gedijt.

Hebben trage kinderen meer aanpassingen nodig aan een opgelegd tempo?

Kinderen die trager werken gaan binnen elke onderwijsmethode moeite hebben met tempo.  Binnen Montessori worden activiteiten voorzien op het eigen tempo van de kinderen.  De leerkracht stimuleert hen in hun opdrachten en volgt hun leerprestaties nauwgezet op.  Door de kinderen op eigen tempo en aan de grenzen van het eigen kunnen te laten werken groeit ook hun zelfvertrouwen.  Hierdoor gaan ze zich beter voelen.

Er wordt niet uitgegaan van de zogenaamde gemiddelde leerling.  Er is dus geen tijdverspilling door een gemiddeld tempo.  Ieders eigen aard en aanleg wordt gerespecteerd.  Het kind krijgt de kans om op zijn manier en in zijn tempo voort te gaan.

Kunnen kinderen nog blijven zitten?

Nee, van zittenblijven kan je bij het Montessori-onderwijs niet langer spreken.  Als de ontwikkeling van een kind naar verhouding wat langzamer verloopt, hoeft dat kind de leerstof van het afgelopen jaar niet meer te “herkauwen”, maar kan hij gewoon op zijn eigen niveau doorgaan.  Het kan wel voorkomen dat een kind langer in een bouw blijft, maar dat kan je op deze manier geen zittenblijven meer noemen.

Wat met kinderen die een attest dyslexie, dyscalculie, … hebben en die speciale maatregelen krijgen in de klas?

Binnen Montessori kan hier rekening mee gehouden worden omdat er vaker individueel gewerkt wordt (op eigen tempo) waarbij de leerkrachten de uitgewerkte, afgesproken maatregelen kan toepassen in de klaspraktijk.

Hoe wordt er gewerkt aan de sociale ontwikkeling van de kinderen?

Juist doordat er in een klasgroep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten, kunnen de ouderen de jongeren helpen en leren de jongeren hulp vragen aan de ouderen.  Je bent ook niet altijd de oudste of jongste van de groep, je bent niet altijd de “slimste”, “domste”, “knapste”.  Er is dus veel minder kans op het ontstaan van een meerder- of minderwaardigheidsgevoel.  Kinderen leren ook veel meer rekening houden met elkaar.  Veel van de leermiddelen nodigen uit tot – en vragen dikwijls – samenwerking.  Kinderen ervaren ook dat het plezierig is om samen te werken en je sociaal te gedragen.  Net zoals in iedere andere groep, worden er in een montessori-groep allerlei activiteiten ondernomen die de samenhorigheid stimuleren.  Samen zingen, samen een tentoonstelling inrichten, … .