Vragen over het opvolgingsproces van onze kinderen

 

Hoe wordt er omgegaan met de interactie met het thuisfront? Hoe kom je te weten waar je kind mee bezig is in de klas? Hoe volg je als ouder de evolutie van je kind mee op?

Deze vorm van onderwijs vraagt een grote betrokkenheid van de ouders.  Onze school staat erg open voor de betrokkenheid van ouders.  Men kan steeds bij de leerkracht terecht voor informatie.  De leerkracht is trouwens de best geplaatste persoon om je het leerproces van je kind toe te lichten.

Op geregelde tijdstippen voorzien we in de school oudercontacten.  Daarenboven zorgen we indien nodig voor extra overlegmomenten.  Ook ouders mogen steeds een extra gesprek met de leerkracht vragen.

Cijferrapporten kent het Montessori-onderwijs niet; cijfers zeggen te weinig over kennis, aanleg, inzet en sociale houding van de leerling.  Ze geven eerder aanleiding tot competitie.  In plaats van cijferrapporten krijgen ouders enkele malen per jaar een beschrijvend doelenverslag over hun kind.  Zo’n verslag geeft uitgebreide informatie en wordt bovendien in een persoonlijk gesprek tussen de leerkracht en de ouders besproken.
Op de Montessorischool wordt de nadruk niet op de beloning gelegd in de vorm van een cijfer, maar ligt de nadruk op het werk zelf en wordt het werken en het resultaat daarvan door de kinderen als “beloning” ervaren.  Het plezier in het werk staat voorop en dat is meestal voldoende prikkel.

Vanzelfsprekend beschikt de leerkracht zélf wel over een uitgekiend en nauwkeurig opgezet systeem om de bezigheden en de vorderingen van de leerlingen vast te leggen.  In de kleuterschool is dit een kindvolgsysteem, in de lagere school een leerlingvolgsysteem.  Daarmee kan de ontwikkeling van de kinderen op de voet gevolgd worden. Eventuele stagnaties worden hiermee ook snel opgemerkt.