Vragen over de overgang naar het secundair onderwijs

 

Zal mijn kind geen moeilijkheden hebben om de overstap naar het middelbaar onderwijs te maken? Wat zijn de nadelen / voordelen voor leerlingen die Montessori-onderwijs hebben gevolgd, wanneer ze nadien in het secundair onderwijs terechtkomen?

Er zijn geen typische nadelen aan deze onderwijsmethode.

Uit onderzoeksresultaten van de Montessorischolen in Vlaanderen kunnen we besluiten dat de meeste oud-leerlingen geen aanpassingsproblemen hadden.

Een aantal reacties van oud-studenten:

“Montessori was een hele goede ervaring, alles verliep vlot … .”

“Geen aanpassingsproblemen, Montessori was een goede voorbereiding.”

“Het secundair onderwijs is voor iedereen een aanpassing.”

“Ik heb gemerkt dat ik sterk ben in zelfstandig werken en groepswerk.”

Enkele aanpassingsproblemen die in de beginperiode van de overstap naar secundair onderwijs gemeld werden.

 • Aanpassing aan een puntenrapport.
 • Eraan wennen dat iedereen op hetzelfde moment hetzelfde moet doen.

Onderzoeksresultaten vanuit de Montessorischolen geven volgende voordelen aan:

 • Zelfstandigheid
 • Vaardigheden (samenvatten, samenwerken, informatie verwerken, werkjes maken, kiezen, organiseren, …).
 • Leren werk plannen.
 • Leren studeren.
 • Creativiteit, ruimdenkend.
 • Minder competitief (door doelenrapport).
 • Minder agressief, menselijker, rechtvaardiger, socialer.
 • Durven praten voor een groep, mondiger.
 • Initiatief durven nemen.
 • Minder stress.
 • Beter omgaan met vrijheid.

 

 

Kunnen de leerlingen het aan om in het secundair op het tempo van de klas te werken?

Het werken volgens klastempo stelt geen problemen voor de leerlingen.

Binnen Montessori leren kinderen op een verantwoordelijke, zelfstandige manier taken tot een goed einde te brengen, wat hen uiteraard ten goede komt wanneer ze in het secundair onderwijs grotere leerstofgehelen dienen te verwerken.  We leggen binnen Montessori meer klemtoon op vaardigheden zoals leerstof leren samenvatten, hoofdpunten van details onderscheiden, werkjes maken, informatie verwerken.

Leerlingen werken in het secundair onderwijs met handboeken. Hebben de oudste leerlingen in het basisonderwijs daar een voorbereiding voor nodig? In het secundair valt dan namelijk het Montessorimateriaal weg.

Het leren van kinderen kan je opdelen in drie fasen: Van concreet, over schematisch naar abstract.  Bij de jongere kinderen wordt er veel meer klemtoon gelegd op het concrete materiaal, dan bij de oudere kinderen.  Kinderen van een bovenbouw (4de-5de-6de leerjaar) gaan sneller over naar de fase van het abstract werken.  Het materiaal is hiertoe ook zo opgebouwd.   Een aantal handboeken en werkschriften zullen ook behouden blijven binnen de werking van onze Montessorischool.  Op deze manier worden kinderen degelijk voorbereid op het secundair onderwijs en stelt het werken met handboeken geen probleem.