Vragen over de manier waarop we kinderen in groepen indelen

 

 

Hoe worden de leerlingengroepen samengesteld?

Binnen onze school maken wij de keuze om steeds kinderen van drie leeftijden in één klasgroep te plaatsen.

Zo zullen de volgende groeperingen ontstaan die we de namen onderbouw, middenbouw, bovenbouw geven:

Onderbouw:     2,5-3-jarigen / (3)-4-5-jarigen.

Middenbouw:  6-9-jarigen.

Bovenbouw: 9-12-jarigen.

Hoeveel kinderen zitten er samen in 1 klasgroep?

De grootte van de klasgroepen is te vergelijken met diegene die we in alle scholen van Vlaanderen kennen.  De school krijgt telkens een pakket aan lestijden toegewezen dat ze gebruikt om klassen in te richten.  Wanneer een klas te groot wordt of wanneer er een sterke aangroei is van leerlingen probeert de school om eventueel een nieuwe klas op te richten.

Zitten kinderen 3 jaar bij dezelfde leerkracht?

Dat is inderdaad het uitgangspunt.

Het voordeel hiervan is dat beiden elkaar goed leren kennen en aanvoelen; het ligt voor de hand dat dit de kinderen alleen maar ten goede zal komen.

In uitzonderlijke gevallen kan geoordeeld worden op het einde van het schooljaar dat het zinvol is om  een kind van klasleerkracht te wisselen.