Vragen over de keuze en realisatie van het Montessori-onderwijs

 

Hoe is de beslissing om voor Montessori-onderwijs te kiezen tot stand gekomen ?

Het schoolbestuur wil een ruim onderwijsaanbod binnen de vzw.

Past Montessori binnen de waarden en normen van VZW KITOS en binnen het Katholiek Onderwijs?

Dit project sluit aan bij het opvoedingsproject van de school en binnen het Katholiek Onderwijs.  Onze school heeft in het verleden de kans gekregen van het schoolbestuur om deze onderwijsaanpak in de praktijk om te zetten.

Is er een gevaar dat Montessori-scholen magneetscholen worden voor zwakke kinderen?

Kenmerkend voor Montessori-onderwijs is dat er gewerkt wordt op eigen niveau, op eigen tempo en met een grote aandacht voor structuur.  Hierdoor is deze vorm van onderwijs heel geschikt voor kinderen die meer tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken, maar evenzeer voor kinderen die sneller vooruit willen en meer leerstof aankunnen.  De school wil dus een gevarieerde populatie aantrekken.  In het Montessori-onderwijs zoeken we voor ieder kind naar de manier waarop het op school het best gedijt.  Belangrijk is dat de leerlingen een zekere zelfstandigheid hebben om met het nodige inzicht de leerstof te verwerken.

Wordt er van ouders een financiële bijdrage verwacht om dit project te kunnen realiseren?

Het inzichtelijk leermateriaal is degelijk, duurzaam maar ook zeer prijzig.  Niettemin zal het schoolbestuur de kosten voor de aankoop van deze materialen zelf dragen.  Ouders dienen bijgevolg geen extra financiële bijdrage te leveren voor de realisatie van het project.

Hoe zit het met de doorlichting van Montessorischolen?

Zoals elke school in Vlaanderen krijgen ook de Montessorischolen bezoek van de onderwijsinspectie.  Daarnaast werkt een school intern dagdagelijks aan de kwaliteit van haar onderwijsaanbod.  Elke school heeft werkpunten of groeipunten en gelukkig is de school ook steeds in verdere evolutie.

Op de website onderwijs Vlaanderen kan men verslagen van schooldoorlichtingen terugvinden.  We geven u de link mee:  http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/

Hoe verloopt de bijscholing van leerkrachten?

De opleiding voor het Montessori-onderwijs is een bijkomende opleiding bovenop deze van onderwijzer.  De school verwacht dat nieuwe leerkrachten deze opleiding volgen.  Leerkrachten maken een eindwerk en leggen en examen af, waarna ze het Montessoridiploma in ontvangst mogen nemen.  Om onze onderwijskwaliteit op te volgen en bij te sturen doen we daarnaast beroep op onderwijsmensen uit de Montessorischolen in Vlaanderen en Nederland om ons met raad én daad bij te staan.

Is Montessori-onderwijs een onderwijsmodel uit Nederland? Waar kent het zijn oorsprong?

Maria Montessori komt oorspronkelijk uit Italië.  Zij is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen waar zij al vrij snel een aantal Montessorischolen heeft opgericht.  Hier is dit onderwijsmodel beginnen groeien, waarna het zich verspreid heeft over bijna de ganse wereld.